ขั้นตอนการขออนุญาตบินโดรน (Drone) อย่างถูกกฎหมาย

โดรน-Drone
โดรน (Drone)
ขั้นตอนการขออนุญาตบินโดรน (Drone) อย่างถูกกฎหมาย

อยากได้ภาพมุมสูงที่บันทึกโดย “อากาศยานไร้คนขับ” หลายๆคนคงจะงงว่ามันคืออะไร แต่ถ้าพูดถึง “โดรน” เกือบทุกคนก็คงจะร้อง อ๋ออออ โดรน หรือชื่อทางการคือ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ช่างถ่ายภาพวีดีโอ เพราะโดรนสามารถถ่ายภาพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะมุมสูง มุมกว้าง แถมยังมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ แต่เนื่องจากการบินโดรนเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน ทางรัฐบาลจึงมีการออกกฎหมายสำหรับบินโดรน ขั้นตอนการขออนุญาติบินโดรนต้องทำอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ


โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่จะขออนุญาตนั้น ต้องมีใบขึ้นทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือน หรือ กสทช. และโดรนที่จะบินนั้นต้องมีประกันภัยความเสียหาย และผู้บินโดรนจะต้องมีใบอนุญาตบังคับอากาศยานไร้คนขับที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนเช่นกัน
ขั้นตอนการขออนุญาตบินโดรน(Drone) อย่างถูกกฎหมาย
การบังคับโดรน

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นขออนุญาตบินโดรน

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตบินโดรน

2. สำเนาประกันภัยโดรน

3. ใบขึ้นทะเบียนโดรน

4. ใบอนุญาตบังคับอากาศยานไร้คนขับ

5. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ที่ผู้ปล่อยอากาศยานมีความประสงค์จะทำการบินโดรน

6. ใบมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้ไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

หลังจากยื่นเอกสารผ่าน จะได้รับหนังสืออนุญาตปล่อยอากาศยานที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนภายใน 7 วันทำการ ฉะนั้นต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการบินโดรน

อย่างไรก็ตามผู้ขออนุญาตบินโดรนสามารถไปยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาคารหลักสี่พลาซ่า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-568-8800 ต่อ 1603

ติดต่อเรา


    Scroll to Top