ขั้นตอนการขออนุญาตบินโดรน(Drone) อย่างถูกกฎหมาย

โดรน-Drone
โดรน (Drone)

อยากได้ภาพมุมสูงที่บันทึกโดย”อากาศยานไร้คนขับ” หลายๆคนคงจะงงว่ามันคืออะไร แต่ถ้าพูดถึง”โดรน”เกือบทุกคนก็คงจะร้อง อ๋ออออ โดรน หรือชื่อทางการคือ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ช่างถ่ายภาพวีดีโอ เพราะโดรนสามารถถ่ายภาพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะมุมสูง มุมกว้าง แถมยังมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ แต่เนื่องจากการบินโดรนเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน ทางรัฐบาลจึงมีการออกกฎหมายสำหรับบินโดรน ขั้นตอนการขออนุญาติบินโดรนต้องทำอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่จะขออนุญาตนั้น ต้องมีใบขึ้นทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือน หรือ กสทช. และโดรนที่จะบินนั้นต้องมีประกันภัยความเสียหาย และผู้บินโดรนจะต้องมีใบอนุญาตบังคับอากาศยานไร้คนขับที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนเช่นกัน

การบังคับโดรน

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นขออนุญาตบินโดรน

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตบินโดรน

2. สำเนาประกันภัยโดรน

3. ใบขึ้นทะเบียนโดรน

4. ใบอนุญาตบังคับอากาศยานไร้คนขับ

5. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ที่ผู้ปล่อยอากาศยานมีความประสงค์จะทำการบินโดรน

6. ใบมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้ไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

หลังจากยื่นเอกสารผ่าน จะได้รับหนังสืออนุญาตปล่อยอากาศยานที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนภายใน 7 วันทำการ ฉะนั้นต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการบินโดรน

อย่างไรก็ตามผู้ขออนุญาตบินโดรนสามารถไปยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาคารหลักสี่พลาซ่า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-568-8800 ต่อ 1603

ติดต่อเรา

    Scroll to Top