การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า Film Permit

ถ่ายทำวิดีโอ
ขณะถ่ายทำวิดีโอ
การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า Film Permit

จะทำยังไงดี หากชาวต่างชาติอยากเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย จะต้องเริ่มยังไง การที่ต่างชาติจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์จะต้องมีขั้นตอนในการขออนุญาตมากมาย วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังถึงขั้นตอนของการขออนุญาตถ่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย

การที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ หรือโฆษณา หรืออะไรก็ตามที่ใช้เพื่อประกอบกิจการ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ บริษัทต่างชาติจะต้องหาผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย บริษัทนั้นๆต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น

เมื่อบริษัทต่างชาติได้ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำหนังสือเพื่อส่งไปยังกรมท่องเที่ยว ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและใช้เวลาพอสมควร เพราะบริษัทผู้ประสานงานจะต้องอธิบายเนื้อหา ลักษณะของภาพยนตร์ ขั้นตอนการถ่ายทำอย่างละเอียด และนำไปยื่นที่ศูนย์บริการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จ ขั้นตอนนี้เมื่อยืนเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ เพื่อรอผลการพิจารณา

เมื่อศูนย์บริการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการยื่นขออนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย โดยนำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวพร้อมกับแบบแจ้งการเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 1 ชุด/ชาวต่างชาติ 1 คน และไปยื่นที่กระทรวงแรงงาน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารต่างๆและออกใบอนุญาตทำงานแบบชั่วคราวให้ทีมงานชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อได้ใบอนุญาติทำงานแบบชั่วคราวที่ออกโดยกระทรวงแรงงานแล้วก็สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลใจ

ขั้นตอนที่กล่าวมานี้เป็นเพียงขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแบบเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทำ ทางบริษัทผู้ประสานงานต้องไปติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ก่อนที่จะยื่นขออนุญาติถ่ายทำ และยังไม่รวมการขออนุญาติเข้าไปถ่ายทำในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำในวัด หรือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำในเขตโบราณสถาน ที่จะต้องไปยื่นเอกสารตามหน่วยงานที่ดูแลแต่ละสถานที่ที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม Thailand Video Productions ของเราให้บริการทำ Film Permit และ Work Permit ในเวลาเดียวกัน โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารต่างๆให้วุ่นวายหรือต้องไปเสียเวลารอคิวทั้งวัน หากคุณสนใจส่งอีเมล์รายละเอียดมาหาเราได้ที่ Email: info@thailandvideoproductions.com

ติดต่อเรา


    Scroll to Top