โปรดักชันเฮ้าส์ คืออะไร?

โปรดักชั่นเฮ้าส์
ช่างภาพ
โปรดักชันเฮ้าส์ คืออะไร? และมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?

โปรดักชั่นเฮ้าส์ คือสายงานที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ มีการเตรียมความพร้อม การออกกองถ่าย รวมถึงกระบวนการตัดต่องานให้ออกมาในรูปแบบวิดีโอที่สมบูรณ์ ซึ่งโปรดักชั่นเฮ้าส์นั้นจะประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีบทบาทหลักๆอยู่ 3 กลุ่มบุคคลคือ

1. ลูกค้า คือ บุคคลที่ต้องการจ้างคนทำโฆษณา หรือผู้ว่าจ้างนั่นเอง โดยลูกค้าจะแจ้งความต้องการในการทำโฆษณาของลูกค้ากับเอเจนซี่ เพื่อที่จะให้เอเจนซี่โฆษณาหาบริษัทโปรดักชั่น ที่จะผลิตสื่อวิดีโอในแบบที่ลูกค้าต้องการ

2. คนคิดโฆษณา หรือ Advertising Agency  คือ บริษัทผู้ได้รับว่าจ้างจากลูกค้าที่ต้องการทำโฆษณา รับฟังความต้องการของลูกค้า คิดหรือนำเสนอไอเดียดีๆให้กับลูกค้า แล้วส่งต่อความคิดนั้นไปให้กับ Production House เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตวิดีโอโฆษณาต่อไป

3. คนผลิตโฆษณา หรือ Production House มีหน้าที่ผลิตวิดีโอ สื่อโฆษณาหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ออกมาตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยรับความคิดมาจากทีมเอเจนซี่โฆษณา นำความคิดนั้นมาขยายและเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อง่ายต่อการที่จะผลิตโฆษณา สร้างสรรค์งานให้ออกมาเป็นเรื่องราวในรูปแบบของวิดีโอภาพเคลื่อนไว โปรดักชั่นเฮ้าส์ที่ดีจะทำงานโดยการวางแผนก่อนถ่ายทำและเก็บรายละเอียดเช็คความเรียบร้อยของงานก่อนนำเสนอโดยกระบวนการทำงานของโปรดักชั่นเฮ้าส์นั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
โปรดักชั่นเฮ้าส์ คืออะไร?
ระหว่างถ่ายทำวิดีโอ

1. Pre-Production คือ ขั้นตอนการวางแผนงาน การประชุมเพื่อรวบรวมความคิดและไอเดียเพื่อวางแผนการผลิตสื่อวิดีโอให้กับลูกค้า การคิดเรื่อง การคิดบท การเขียนสคริป การจัดหาสถานที่ การจัดหานักแสดง ตรวจเช็คเตรียมความพร้อมของกล้องและอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการถ่ายทำทั้งหมด ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมงานทุกอย่างก่อนถ่ายทำ เพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. Production คือ ขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอ ภาพยนตร์ หนังสั้น เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมากจากการเตรียมการทั้งหมด เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงานจริง การออกกองถ่าย การกำกับการแสดง การกำกับเสียง รวมไปถึงการแต่งหน้าทำผมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการออกกองในการถ่ายทำวิดีโอ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการใช้จำนวนคนที่มาก เพราะบางหน้าที่ต้องใช้คนหลายคนร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆคนจึงมองว่าการออกกองถ่ายเป็นอะไรที่สนุกสุดเหวี่ยงที่สุดในสายงานการผลิตแล้ว

3. Post-Production คือขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ออกกองเพื่อถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์ หรือถ่ายหนังสั้นเสร็จแล้ว เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการ การเพิ่มแสง การตกแต่งสี การลำดับภาพและเสียงจากวิดีโอที่ถ่าย การพากษ์เสียง การใส่CG การใส่ซับ การเพิ่มเอฟเฟคลงในวิดีโอ รวมถึงการตัดต่อทั้งหมด เป็นกระบวนการในการผลิตวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือหนังสั้น ให้ออกมาในรูปแบบวิดีโอหรือรูปแบบภาพยนตร์ที่สมบูรณ์เพื่อส่งมอบวิดีโอให้กับลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนการทำงานของ Production House ซึ่งจะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปไม่ได้ เมื่อทีม Production House ทำตามทุกขั้นตอนจะทำให้การผลิตวิดีโอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และรวดเร็ว ไม่มีอุปสรรค์ใดๆ หรือถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค์ในการถ่ายทำบ้าง ก็จะเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆ ที่สามารถแก้ไขสถานการ์เฉพาะหน้าได้ง่าย เพราะผ่านการวางแผนที่ดีมาก่อนแล้วนั่นเอง

ติดต่อเรา


    Scroll to Top